(Chinhphu.vn) –Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp cho biết, việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây: 1- Phiếu lấy ý kiến; 2- Bảng điện tử; 3- Hình thức phù hợp khác.

Đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng bao gồm tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo dự thảo, số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng hằng năm của mỗi đơn vị cấp xã phải đạt tối thiểu 10% trở lên số lượt giao dịch thủ tục hành chính tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân của năm trước liền kề năm đánh giá. Ví dụ: Số lượt giao dịch thủ tục hành chính tại cấp xã của năm trước liền kề  năm đánh giá: 1.000 lượt. Số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng của năm đánh giá: ít nhất là 100 tổ chức, cá nhân.

Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã thực hiện theo mẫu chung thống nhất được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp cấp tỉnh.

Theo dự thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và các công chức khác của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính như sau: Đề xuất hình thức, số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng theo quy định trên trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự hài lòng; tổng hợp, xử lý kết quả gửi công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp báo cáo; lưu giữ hồ sơ, tài liệu phục vụ việc đánh giá sự hài lòng theo quy định.

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung