(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Theo Thông tư, cơ sở giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục để tự đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Thông tư quy định rõ Bộ tiêu chuẩn đáng giá chất lượng cơ sở giáo dục. Theo đó đối với nội dung đảm bảo chất lượng về chiến lược, có các tiêu chuẩn: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa; quản trị; lãnh đạo và quản lý; các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; quản lý nguồn nhân lực; quản lý tài chính và cơ sở vật chất.

Nội dung về đảm bảo chất lượng hệ thống có các tiêu chuẩn: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; tự đánh giá và đánh giá ngoài; nâng cao chất lượng…

Đối với nội dung đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng, gồm có các tiêu chuẩn: Tuyển sinh và nhập học; thiết kế và rà soát chương trình dạy học; giảng dạy và học tập; đánh giá người học; các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học; quản lý nghiên cứu khoa học…

Thông tư cũng nêu rõ quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo các bước: Tự đánh giá; đánh giá ngoài; thẩm định kết quả đánh giá; công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 5 năm.

Điều kiện công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục là đã có ít nhất một khóa người học tốt nghiệp; đã được đánh giá ngoài và có văn bản đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục cần được bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước, thì cơ sở giáo dục có văn bản đề nghị gửi kết quả đánh giá ngoài cho cơ quan quản lý trực tiếp và đồng thời đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục…

Căn cứ đề nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ra quyết định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục có giá trị trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Ít nhất 9 tháng trước thời hạn hết giá trị của Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục, cơ sở giáo dục thực hiện tự đánh giá chu kỳ tiếp theo, trong đó làm rõ các cải tiến chất lượng so với chu kỳ trước và đăng ký với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để được tiếp tục kiểm định.

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn thời hạn giá trị mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục phát hiện có gian dối trong quy trình kiểm định chất lượng hoặc cơ sở giáo dục không còn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thì cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đề nghị Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/7/2017.

Khánh Linh

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung