(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2017, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017.

Cụ thể, công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2017 như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2017

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017

x

1,074

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017 là mức trợ cấp quy định tại Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Dự thảo nêu rõ, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2017 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính nêu trên) như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: (1.568.000+150.000) đồng/tháng x 1,074 = 1.845.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: (1.512.000+150.000) đồng/tháng x 1,074 = 1.785.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: (1.388.000+150.000) đồng/tháng x 1,074 = 1.652.000 đồng/tháng.

Mời bạn đọc xem toàm văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung