Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017, ngày 21/3/2017 UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Đề án tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Mục đích của Đề án nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 do UBND thành phố giao. Tăng cường, đẩy mạnh công tác chống thất thu, khai thác nguồn thu thuế, hạn chế tối đa tình trạng thiếu hụt nguồn thu đo hành vi gian lận, trốn thuế của người nộp thuê (NNT) gây ra; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị thành phố, UBND phường, xã, Ban quản lý chợ và cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện công tác quản lý thu thuế, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho NNT.

 

A3

Đề án cũng nêu rõ mục tiêu, giải pháp là quản lý tốt nguồn thu ngân sách trên địa bàn theo quy định của Luật Quản lý Thuế. Nhận diện hành vi gian lận thuế, các kẽ hở trong công tác quản lý thu thuế bị NNT lợi dụng gian lận thuế, trốn thuế. Chỉ ra nguyên nhân chủ quan của cơ quan thuế, các ban ngành, Hội đồng tư vấn thuế (HĐTVT) phường, xã kể cả người mua hàng hóa, nhận dịch vụ làm hạn chế đến công tác thu thuế; đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, khai thác tối đa các nguồn thu, giảm tối đa điều kiện, môi trường, cơ hội dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thu thuế tăng lên hàng năm.

Hiện nay, Chi cục thành phố Quy Nhơn đang quản lý 145.080 NNT, trong đó có 3.231 doanh nghiệp (DN) và tổ chức kinh tế, 16 hợp tác xã, hơn 8.000 cá nhân kinh doanh (CNKD) với 6.089 CNKD phát sinh nghĩa vụ thuế khoán, 117 tổ chức hành chính, 71.909 NNT thu nhập cá nhân và 61.807 NNT sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trong năm 2016, UBND thành phố tổ chức triển khai Đề án thu ngân sách trên địa bàn thành phố, thu vào NSNN 1.977.518 triệu đồng, đạt 173,1% KHPL do Cục Thuế giao, đạt 170,4% KHPL do UBND thành phố giao, bằng 146,2% cùng kỳ. Không tính tiền sử dụng đất, tổng thể thu được 674.088 triệu đồng, đạt 101,8% KHPL do Cục Thuế giao, đạt 99,1% KHPL do UBND thành phố giao, bằng 114,7% cùng kỳ. Có 8/10 khoản thu đạt kế hoạch do UBND thành phố giao, trong đó thu thuế CTN- NQD chỉ đạt 71,1%.

Muc tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án trong năm 2017 là phấn đấu tăng trưởng số thu, duy trì tiến độ thu thuế hàng quý, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2017; hoàn thành KHPL năm 2017 do UBND thành phố và Cục Thuế tỉnh giao, nỗ lực khai thác, tận thu các lĩnh vực khác để bù đắp nguồn thu thuế CTN- NQD thiếu hụt.

Được biết trong năm 2017 theo Nghị quyết HĐND thành phố đề ra tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn thành phố là 1.751,32 tỷ đồng, trong đó Chi cục thuế thành phố quản lý thu 977,55 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 210 tỷ đồng./.

Xuân Thoại: VP  

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung