(24/09/2015): Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan và một số nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX theo nhiệm vụ được giao; Ngày 18/9/2015, UBND thành phố ban hành công văn số 2640/UBND-VX chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các phòng ban chức năng thành phố thực hiện công tác tuyên truyền và một số nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố: Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu trên và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được phân công cho thành phố về công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan (treo cờ, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, xe hoa tuyên truyền, xe loa cổ động…) chào mừng trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (chú ý: tận dụng những vật tư, vật liệu của  đợt tuyên truyền, trang trí phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố vừa qua và các đợt tuyên truyền trước để giảm kinh phí).

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, trang trí và treo cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định.

2. Đài Truyền thanh thành phố: thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh thành phố và cơ sở theo hướng dẫn, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyền truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức phát động và vận động cán bộ, hội viên và đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo với cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Các Công ty công ích thành phố:

- Công ty TNHH Công viên, CX và CS đô thị Quy Nhơn: tăng cường công tác chăm sóc vườn hoa, công viên, dải cây xanh, cắt tỉa cây xanh, hệ thống trang trí, chiếu sáng; thực hiện xếp bảng hoa, lắp đặt, cải tạo khung hoa văn đèn led và chạy khẩu hiệu tuyên truyền trên hệ thống màn hình điện tử do đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là tập trung cho khu vực tỉnh sẽ tổ chức Đại hội.

- Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn: Tập trung lực lượng thu dọn rác ở các đường phố, nơi công cộng, ven đầm, ven biển, khu dân cư (trong đó: tăng cường sử dụng xe hút bụi chuyên dụng để làm vệ sinh ở một số tuyến đường phố chính và khu vực xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội); duy trì việc sử dụng xe sàng cát để thu gom rác tại bãi biển Quy Nhơn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố sạch, đẹp trong thời gian trước, trong và sau Đại hội.

Công ty TNHH QLSC đường bộ Quy Nhơn:

+ Tổ chức thu dọn đất, cát, xà bần trên các tuyến đường, nơi công cộng,… và có biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp đổ xà bần không đúng nơi quy định. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị đang thi công trên đường có biện pháp thi công đến đâu thu dọn gọn gàng đến đó, không để ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

+ Tăng cường kiểm tra, trám vá ổ gà và sửa chữa, di dời, thay thế các bảng tên đường, biển báo giao thông bị nghiêng mờ, hư hỏng… trên các tuyến đường; triển khai kế hoạch thảm nhựa một số tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng đã được ghi trong kế hoạch đầu tư năm 2015; tăng cường công tác chỉnh trang, duy tu vỉa hè, các tuyến đường chính và xung quanh khu vực tổ chức Đại hội.

5. Đội Trật tự đô thị thành phố: có kế hoạch phối hợp cùng UBND các phường có liên quan tăng cường công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, dải cây xanh, nơi công cộng để kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường trung tâm thành phố và khu vực tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian trước, trong và sau Đại hội.

6. Công an, Ban chỉ huy quân sự thành phố trên cơ sở chỉ đạo của cơ quan ngành dọc cấp trên; có kế hoạch phối hợp cùng UBND các phường, xã trong công tác chỉ đạo lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố ở địa phương phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau Đại hội theo nhiệm vụ được giao.

Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian trước trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; nhất là tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải, xe chở vật liệu xây dựng, mì lát, dăm bạch đàn… gây rơi vãi trên đường làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: theo dõi, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương gặp khó khăn về kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. UBND các phường, xã:

- Có kế hoạch lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và tăng cường công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, phổ biến cho các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; thực hiện chạy khẩu hiệu tuyên truyền trên hệ thống màn hình điện tử tại trụ sở UBND các phường, xã và tiến hành treo băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội trên các tuyến đường (mỗi địa phương 05 băng rôn).

Yêu cầu các ngành chức năng của thành phố và UBND các phường, xã được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung