Thông báo đính kèm

Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản

 

BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

TẠI KHU VỰC BIỂN BÃI DỨA XÃ NHƠN LÝ, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung