Công bố thông tin, kêu gọi đầu tư theo đồ án quy hoạch xây dựng 1/500 công viên biển Xuân Diệu

1206/UBND-DT - 17/05/2019

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung