Ngày 06/7/2017, UBND thành phố tổ chức họp nghe báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ cấp GCN QSD đất trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn, Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Tổ kiểm soát thủ tục hành chính thành phố và lãnh đạo UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

 

SD

 

Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn trong 6 tháng đầu năm 2017 (tính đến ngày 30/6/2017) hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất và tài sản gắn liền với đất là 5.615 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ lũy kế từ năm 2016 chuyển sang là: 867 hồ sơ, hồ sơ nhận 6 tháng năm 2017 là: 4.748 hồ sơ (trong đó: hồ sơ cấp mới lần đầu là: 1.890 hồ sơ; hồ sơ cấp đổi, cấp lại, san tên đổi sổ, tách thửa:1.370 hồ sơ; chỉnh lý biến động là: 1.488 hồ sơ. Đã cấp giấy chứng nhận cho 4.474 hồ sơ (trong đó: hồ sơ cấp mới lần đầu: 1.316 hồ sơ; cấp đổi, cấp lại, san tên đổi sổ, tách thửa là: 1117 hồ sơ; chỉnh lý biến động 1.510 hồ sơ), hồ sơ không hợp lệ trả lại và chủ hộ xin rút: 531 hồ sơ, hồ sơ còn lại đang thực hiện là: 1.141 hồ sơ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn cũng như các phòng ban chuyên môn và UBND các phường, xã trong công tác tham mưu cấp GCN QSD đất và áp dụng quy trình liên thông trong công tác cấp GCN QSD đất từ thành phố đến phường, xã, qua đó giúp kiểm soát chặt chẽ hồ sơ cấp GCN QSD đất. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cấp GCN QSD đất vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác tham mưu cấp GCN QSD đất còn chậm, nhiều phường, xã xác nhận nguồn gốc đất chưa đảm bảo thời gian quy định, công tác phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn với UBND các phường, xã trong việc xác nhận nguồn gốc đất chưa được chặt chẽ dẫn đến hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy nhanh tiến độ cấp GCN trong thời gian đến, đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh trong thời gian đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các phòng ban, phường xã tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất đối với các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn. Trường hợp hồ sơ thiếu các giấy tờ chứng minh ngồn gốc đất thì UBND các phường, xã có văn bản đề nghị chủ hộ liên quan cung cấp (trong đó nêu rõ cụ thể thời gian, trường hợp quá thời gian quy định thì chuyển tra hồ sơ theo đúng quy trình quy định); đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn rà soát quy định mức thu phí và lệ phí liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất ở địa phương, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất cho UBND thành phố; phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn tham mưu UBND thành phố tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về đất đai;  phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn, UBND xã Phước Mỹ làm việc với UBND huyện Tuy Phước rà soát các hồ sơ xin cấp GCN QSD đất chủ hộ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính trước đây được UBND huyện Tuy Phước bàn giao cho thành phố Quy Nhơn trong việc sáp nhập xã Phước Mỹ về thành phố Quy Nhơn để có cơ sở cấp sổ cho các hộ dân. Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn tập hợp danh sách hồ sơ chưa kiểm tra quy hoạch để khẩn trương tiến hành xác định chỉ giới xây dựng, chỉ giới quy hoạch, trong đó UBND các phường, xã cần chủ động tiếp cận xác nhận chỉ giới quy hoạch (đối với các trường hợp phức tạp phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị để thực hiện); Văn phòng HĐND&UBND thành phố phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn và UBND các phường, xã thống nhất thành phần hồ sơ, các loại giấy tờ để chứng minh nguồn gốc đất (trường hợp hồ sơ không có giấy tờ gốc) để tạo điều kiện cho UBND các phường, xã thuận lợi trong việc xác nhận nguồn gốc đất nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất cho người dân.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung