Đưa thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Từ ngày 15/5/2017, UBND thành phố Quy Nhơn chính thức bổ sung đưa vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng Kinh tế thành phố. Theo đó: 

 

thucpham

ảnh minh họa

 

1. Đối với thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm:

-  Thời gian giải quyết 27 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

-  Thành phần hồ sơ gồm: Bản chính đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); bản tự đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm (bản chính); giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).

-  Số lượng 01 bộ.

-  Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000 VNĐ/lần/cơ sở. (Theo thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)

2. Đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi bổ sung quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:

-  Thời gian giải quyết 27 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

-  Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản chính); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); Bản tự đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm; Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).

-  Số lượng 01 bộ.

-  Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000 VNĐ/lần/cơ sở. (Theo thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)

3. Đối với thủ tục cấp lại cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và an toàn bộ quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm:

-  Thời gian giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

-  Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản chính); Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở); Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

-  Số lượng 01 bộ.

-  Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Xuân Thoại: VP   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung