Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố Quy Nhơn (trong quý I/2017)

Thực hiện Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hiện tại, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố đang thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân với 12 lĩnh vực, 150 thủ tục hành chính thuộc các phòng, ban liên quan như: Quản lý đô thị, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo, Lao động TB&XH, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Quy Nhơn, Chi cục thuế thành phố, Ban quản lý dự án ĐT&XD thành phố. Trong đó, có 52 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông (có 09 thủ tục liên thông đến cấp phường, xã; 43 thủ tục liên thông đến các phòng ban); 53 thủ tục hành chính đưa vào triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc các lĩnh vực: Lao động – TB&XH, Nội vụ, Tư pháp, Đăng ký kinh doanh, Quản lý đô thị, Cấp GCN QSD đất...và 97 thủ tục hành chính triển khai mức độ 2 trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh.

 

CCHCT4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố

 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến qua mạng mức độ 3,4 giúp tổ chức, công dân có thể ở nhà nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ Bưu chính hoặc đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (khi có kết quả, tổ chức, công dân trực tiếp mang theo hồ sơ gốc đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đối chiếu để nhận kết quả). Phương pháp này tạo điều kiện cho tổ chức, công dân cũng như cán bộ phường, xã không phải đi lại nhiều lần như trước đây. Qua đó, giúp tổ chức, người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại đăng ký làm các thủ tục hành chính; đồng thời giảm khả năng tiêu cực, gây phiền hà… của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

CCHCT4 2

Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng

 

Tất cả các thủ tục hành chính đang thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố điều được đưa vào phần mềm Một cửa điện tử (XGate) để áp dụng; việc xử lý hồ sơ từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và luân chuyển trên phần mềm “một cửa điện tử” góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; giúp lãnh đạo, chuyên viên và người dân theo dõi, giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ hành chính, qua đó kịp thời phản ánh, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết những hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn và công khai kết quả giải quyết trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, tại máy tra cứu thông tin của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố.

CCHCT4 1

Kiểm soát kết quả giải quyết hồ sơ qua phần mềm một cửa điện tử

 

Trong quý I/2017, tổng số hồ sơ tiếp nhận là: 5.391, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 4.113 hồ sơ, đúng hạn là 3.971 hồ sơ đạt 97%, trễ hẹn 142 hồ sơ. 

Trong thời gian đến, thành phố là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công để người dân hiểu rõ về lợi ích của dịch vụ công đem lại và tham gia thực hiện có hiệu quả. Triển khai áp dụng chứng thư số và chữ ký số trên văn bản điện tử. Tiếp tục rà soát, đơn giải hóa thủ tục hành chính và chọn các thủ tục còn lại để bổ sung đưa vào triển khai dịch vụ công mức độ 3,4. Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính và ban hành tiêu chí chấm điểm hàng tháng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị, phường, xã về công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến; đồng thời phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định để triển khai Văn phòng điện tử và một cửa điện tử liên thông độc lập cho UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Xuân Thoại: VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung