UBND thành phố Quy Nhơn triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng

UBND thành phố đẩy mạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

a6

Bàn hướng dẫn thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ thành phố

a7

a8

Hiện nay, UBND thành phố Quy Nhơn đang triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng đối với một số thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Tư pháp, đăng ký kinh doanh, khen thưởng, Lao động – TB&XH, quản lý đô thị, Giáo dục – Đào tạo, Cấp GCN QSD đất (có danh mục thủ tục kèm theo). Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể ở tại nhà và truy cập vào địa chỉ http://hanhchinhcong.binhdinh.gov.vn, sau đó chọn nộp hồ sơ, chọn đơn vị là UBND thành phố Quy Nhơn, chọn lĩnh vực tương ứng và chọn thủ tục để tiến hành các bước nộp hồ sơ.

a5

Tổ chức cá nhân thực hiện scan hồ sơ và gửi qua mạng đúng thành phần theo quy định, nếu thành phần hồ sơ đảm bảo theo quy định UBND thành phố sẽ tiến hành các bước tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo đúng trình tự của Luật, khi có kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố sẽ thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả. Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy chứng minh nhân dân cùng với bộ hồ sơ gốc để đối chiếu và nộp lại bộ hồ sơ gốc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và thực hiện các thủ tục thanh toán phí, lệ phí theo quy định (nếu có). Nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển trả kết quả tại nhà có thể liên hệ qua số điện thoại: 056 3813484 để được hướng dẫn và đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát trả kết quả tại nhà theo bảng giá cước dịch vụ hành chính công do bưu điện tỉnh Bình Định phát hành.

a4

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú
I PHÒNG TƯ PHÁP  (10) Mức độ 3
    1 Cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Mức độ 3
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
7 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
8 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
9 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
10  Đăng ký nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
II PHÒNG KINH TẾ (3) Mức độ 3
 1 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Mức độ 3
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Mức độ 3
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Mức độ 3
III PHÒNG NỘI VỤ (01)
    1 Thủ tục đề nghị UBND thành phố tặng Giấy khen, công nhận danh hiệu thi đua Mức độ 3
V PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH (7)
 1 Chấm dứt hoạt động kinh doanh Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức độ 3
Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Mức độ 3
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 3
Đăng ký hợp tác xã Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Mức độ 3
VI PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH (7)
 1 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 3
Giải quyết chế độ mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phu cấp khi từ trần đối với người có công cách mạng Mức độ 3
Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, người khuyết tật đặc biệt nặng Mức độ 3
Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác Mức độ 3
 5
Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
Mức độ 3
 6
Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật

Mức độ 3
 7 Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con Mức độ 3
VIII PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (10)
1 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở Mức độ 3
Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè Mức độ 3
Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 3
Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 3
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND thành phố, UBND phường, xã quyết định đầu tư Mức độ 3
Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mức độ 3
Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mức độ 3
10  Điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng Mức độ 3
IX PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (7)
 1 Cho phép trường tiểu học tư thục, mầm non hoạt động trở lại Mức độ 3
Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập tư thục Mức độ 3
Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục Mức độ 3
Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục Mức độ 3
 5 Thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ Mức độ 3
Thành lập trường tiểu học Mức độ 3
Thành lập trường trung học cơ sở Mức độ 3
X VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CN QUY NHƠN(7)
 1 Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3
Chỉnh lý biến động Mức độ 3
Cấp lại GCN, GCN quyền sở hữu nhà ở, GCN quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất Mức độ 3
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dung đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 3
Cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Mức độ 3
Tách thửa, hợp thửa đất; đăng ký đất đai đối với trường hợp nhà nước giao đất để quản lý Mức độ 3
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp Mức độ 3

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung