Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn, hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến.

Sáng ngày 22/3/2017, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn, hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên liên qua các phòng ban đơn vị thành phố và đại diện lãnh đạo UBND, công chức địa chính, công chức Văn phòng thống kê, công chức Lao động TB&XH 20 phường, xã.

A1

Tại Hội nghị các đồng chí tham dự đã được nghe ông Dương Hiệp Hòa – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố trình bày Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc lĩnh vực cấp GCN QSD đất trên địa bàn thành phố được điều chỉnh, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2013 và đề xuất giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục như: Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp (giảm 01 ngày); cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (giảm 0.5 ngày); cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất (giảm 01 ngày); tách thửa, hợp thửa đất, đăng ký đất đai đối với trường hợp nhà nước giao đất để quản lý (giảm 01 ngày); đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (giảm 01 ngày) và giải đáp một số thắc mắt trong quá trình triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh Bình Định; nghe Trung tâm CNTT thành phố hướng dẫn ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và kiểm soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua phần mềm một cửa điện tử phiên bản mới và nộp hồ sơ trực tuyến qua trang dịch vụ hành chính công của tỉnh Bình Định.

 

 A2

 

Trước đây UBND thành phố đã triển khai thực hiện Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 150 thủ tục hành chính. Tuy nhiên để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là trên lĩnh vực cấp GCN QSD đất để khắc phục tình trạng hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn và theo hướng đơn giản, giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân ở tại nhà có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh kết hợp sử dụng dịch vụ chuyển trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân và công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Được biết, ngày 14/11/2016 UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp.

Xuân Thoại: VP

 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung