Với mục đích nhằm phát động phong trào thi đua sáng tạo trong công tác cải cách hành chính để lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Tỉnh Đảng bộ Bình Định lần thứ XIX. Đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến vào công tác cải cách hành chính của tỉnh; khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính vào thực tiễn công tác của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những ý tưởng, mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua Cuộc thi này góp phần tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, chính sách, chương trình, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về cải cách hành chính; có thái độ tích cực, tham gia hăng hái vào quá trình cải cách hành chính.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các Sở, ban, ngành (gồm cả cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh), các doanh nghiệp nhà nước có thực hiện dịch vụ công, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đồng thời khuyến khích các cá nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung