Thực hiện Công văn số 6918/UBND-KSTT ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh”; UBND thành phố đã phối hợp cùng VNPT-Bình Định đến nay hoàn thành chức năng thanh toán phí, lệ phí trực tuyến thông qua tài khoản ngân hành được tích hợp qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Để phát huy hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 kết hợp sử dụng bản sao điện tử được cung cấp bởi dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc giaUBND thành phố thông báo:

1.Kể từ ngày 28/10/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố chính thức đưa vào áp dụng thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với nhóm thủ tục “Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh” kết hợp sử dụng bản sao điện tử được cung cấp bởi dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh có thể ở tại nhà và truy cập qua địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến để được giải quyết theo quy định. Thời hạn giải quyết trong vòng 03 ngày; tổ chức, công dân có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà qua bưu điện hoặc nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ thành phố.

2.Giao Bộ phận TN&TKQ thành phố phối hợp cùng Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phòng Tư pháp thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với nhóm thủ tục nêu trên để nâng cao hiệu quả công việc.

UBND thành phố thông báo để các phòng ban, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết phối hợp triển khai thực hiện./.

 

TB4

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung