Thực hiện Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công văn số 4455/UBND-KSTT ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện nay, UBND thành phố đã triển khai thực hiện thí điểm thành công dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” tại Phòng Tư pháp thành phố.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, UBND thành phố thông báo.

1. Kể từ ngày 01/08/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố chính thức đưa vào áp dụng dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Tư pháp thành phố.

Tổ chức, công dân có nhu cầu “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thì liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (Quầy số 13: lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch) để được giải quyết theo quy định.

2. Phòng Tư pháp thành phố, Bộ phận TN&TKQ thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” để nâng cao hiệu quả công việc.

UBND thành phố thông báo để các phòng ban, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết triển khai thực hiện./.

 

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung