Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu và giám sát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo quy định. Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính để chỉ đạo Công an phường, đội, đồn triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với các văn bản chỉ đạo của cấp trên về lĩnh vực cải cách hành chính đã ban hành, trong đó, tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Công an thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, Công an phường, đồn, đội tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực Đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Đã tiến hành rà soát, đã rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Đăng ký quản lý cư trú (đã giảm 28% so với thời gian đang thực hiện và 43,8% so với thời gian quy định). Đến nay, đã 03 lần rút ngắn 41,2% tổng thời gian giải quyết 14 thủ tục hành chính trên lĩnh vực Đăng ký quản lý cư trú, cấp Chứng minh nhân dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Sáu tháng đầu năm 2019, Công an thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 9.626/9.906 trường hợp đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn (thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ thành phố).

 

CCHC1

Cán bộ Công an TP Quy Nhơn trực tiếp cấp đổi CMND cho người dân tại xã Nhơn Châu. 

 

Bên cạnh đó, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ trực tiếp đến nhà dân cấp CMND cho 17 trường người già yếu, bệnh tật không đi lại được, đến các trường THCS trên địa bàn cấp CMND cho 2.772 học sinh; thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần tại một số bộ phận trực tiếp tiếp xúc với tổ chức, cá nhân để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2019; thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với với việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân và đăng ký, quản lý cư trú theo đúng số phiếu điều tra xã hội học (có 30/30 cá nhân, tổ chức đánh giá mức hài lòng, rất hài lòng - đạt 100%).

Song song với việc tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, lãnh đạo Công an thành phố còn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; bố trí, sử dụng biên chế bảo đảm phù hợp; tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ tham gia tập huấn, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, nhất là số cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tiếp công dân để phục vụ tốt yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác cải cách hành chính trong tình hình hiện nay.

Với những kết quả nỗ lực trên, lực lượng Công an thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.                                                 

Trần Hải Yến - CATP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung