THÔNG BÁO
Về việc chuyển một số thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực đất đai giải quyết trong ngày về
Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh thành phố Quy Nhơn

Thực hiện Công văn số 4651/UBND-KT ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.
Theo đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định tại Công văn số 1569/VPĐK ngày 30/12/2016 về việc đề nghị chuyển một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trong ngày của Văn phòng đăng ký đất đai chuyển về tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh thành phố Quy Nhơn (địa chỉ: tại số nhà 20-22 đường Đào Duy Từ thành phố Quy Nhơn).
Văn phòng HĐND & UBND thành phố thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, kể từ ngày 01/01/2017 “Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” được chuyển về tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh thành phố Quy Nhơn (địa chỉ: tại số nhà 20-22 đường Đào Duy Từ thành phố Quy Nhơn).
Đề nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố phối hợp thực hiện./.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung