Để tiếp tục nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Văn phòng HĐND&UBND thành phố yêu cầu:

 

T9

Bộ phận TN&TKQ thành phố (nơi giải quyết TTHC cấp CMND, Hộ khẩu)

-Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ thành phố chấp hành nghiêm các nội dung quy định về những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Điều 5 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

-Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê quyệt Đề án văn hóa công vụ quy định: “Trong giao tiếp với người dân cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc cửa người dân. Thực hiện 4 xin, 4 luôn: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ” và phải đảm bảo thực hiện tốt khẩu hiệu đề ra của Bộ phận TN&TKQ thành phố “Lịch sự, hòa nhã, tận tâm phục vụ”.

- Giao đồng chí Trương Thanh Ngà - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố (phụ trách Bộ phận TN&TKQ thành phố) thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nhắc nhở cán bộ, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ thành phố chấp hành nghiêm các nội dung nêu trên. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Trước đó, năm 2018 UBND thành phố đã triển khai thực hiện mô hình liên thông khép kín tại Bộ phận TN&TKQ thành phố đưa lĩnh vực Công an, thuế, cơ quan được Kho bạc Nhà nước TP. Quy Nhơn ủy nhiệm thu (Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bình ĐỊnh) đi vào làm việc nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xuân Thoại: VP

 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung