Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo mô hình 1 cửa, 1 cửa liên thông tại UBND thành phố Quy Nhơn để thông tin rộng rãi đến các tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố được biết thuận tiện trong việc liên hệ giải quyết công việc theo quy định. UBND thành phố Quy Nhơn thông báo:

1.Kể từ ngày 04/09/2018, UBND thành phố Quy Nhơn chính thức đưa Lĩnh vực phát hành thông báo thuế; thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, xử phạt vi phạm hành chính về thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (địa chỉ số 30 đường Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn).

Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (địa chỉ số 30 đường Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn) để được hướng dẫn thực hiện.

2.Đài truyền thanh thành phố, Đài truyền thanh phường, xã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, công dân được biết tiện cho việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thông báo bắt đầu từ ngày 29/8/2018 đến hết ngày 04/9/2018.

UBND thành phố Quy Nhơn thông báo để tổ chức, công dân được biết liên hệ giải quyết thủ tục hành chính./.

mc

Ảnh: Quầy thu ngân tại Bộ phận TN&TKQ thành phố

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung