Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chín theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, không phải đi lại nhiều nơi; UBND thành phố Quy Nhơn thông báo.

1. Kể từ ngày 17/08/2018, UBND thành phố Quy Nhơn chính thức đưa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đăng ký cư trú (hộ khẩu); cấp chứng minh nhân dân; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (hiện đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Công an thành phốvề tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (địa chỉ số 30 đường Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn).

Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (địa chỉ số 30 đường Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn) để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký cư trú (hộ khẩu); cấp chứng minh nhân dân; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Giao Đài truyền thanh thành phố, Đài truyền thanh phường, xã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, công dân được biết tiện cho việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thông báo bắt đầu từ ngày 10/8/2018 đến hết ngày 17/8/2018.

UBND thành phố Quy Nhơn thông báo để tổ chức, công dân được biết liên hệ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thuận tiện./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung