Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của lực lượng Công an, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, góp phần xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân".

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã xây dựng nhiều kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an thành phố; tập trung quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính; chỉ đạo Công an phường, đội, đồn đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân; chỉ đạo Tổ kiểm tra Điều lệnh CAND Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, thái độ, lễ tiết tác phong của CBCS các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp xúc với nhân dân để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót tránh gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Qua đó, đã đạt được một số kết quả quan trọng đó là:

- Về cải cách thủ tục hành chính: Tiến hành rà soát, điều chỉnh, đề nghị sửa đổi bổ sung những mẫu đơn, tờ khai, các bước thực hiện thủ tục hành chính không hợp lý, gây phiền hà cho tổ chức và công dân; đồng thời kiểm tra, rà soát, đánh giá tác động, chất lượng của bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua tiến hành rà soát, đã 02 lần sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố theo hướng tinh giản về thành phần hồ sơ, điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện thủ tục hành chính, như: Đối với thủ tục Đăng ký thường trú: Thời gian giải quyết từ 15 ngày đến nay đã rút ngắn xuống còn 5 đến 7 ngày; về thành phần hồ sơ đối với trường hợp khi đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh phải có bản sao giấy khai sinh có chứng thực hoặc công chứng thì chỉ yêu cầu pho to giấy khai sinh hay thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu: Thời gian giải quyết 03 ngày nay giải quyết ngay trong ngày. Thủ tục cấp đổi CMND đã được cấp trên 15 năm thì không cần sử dụng mẫu đơn đề nghị đổi CMND; về thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 11 ngày. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 10 ngày xuống còn 5 đến 7 ngày, trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giải quyết trong thời gian từ 3 đến 5 ngày… Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ trực tiếp đến tận nhà dân cấp CMND cho các trường hợp người già yếu, bệnh tật không đi lại được, tổ chức cấp CMND cho học sinh của các trường THCS trên địa bàn thành phố và nhân dân các xã trên địa bàn; thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố (cấp CMND, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT) qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND thành phố đối với 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an thành phố.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: Thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới; Thông tư số 27/2017/TT-BCA, ngày 22/8/2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của lực lượng CAND. Mỗi CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xây dựng, giữ gìn môi trường cảnh quan chung của cơ quan; phòng làm việc, phòng họp sạch đẹp; trật tự nội vụ gọn gàng, ngăn nắp. Thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, gương mẫu thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử.

Hàng năm, Công an thành phố đã chủ động xây dựng phương án bố trí, kiện toàn Ban chỉ huy Công an các phường, đội, đồn và rà soát, đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCS; việc chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định. Kết hợp công tác đào tạo, quy hoạch lãnh đạo chỉ huy với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác cải cách hành chính trong tình hình hiện nay.

- Về cải cách tài chính công: Đã chủ động triển khai thực hiện chế độ dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hàng năm cho Công an phường, đội, đồn đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, cấp phát, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các phương tiện, nhiên liệu, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu, phòng cháy chữa cháy không để hư hỏng, mất mát, lãng phí, tiêu cực xảy ra; chủ động kiểm tra, sửa chữa nhỏ một số hạng mục trụ sở Công an thành phố. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, cơ yếu phục vụ kịp thời công tác, chiến đấu của đơn vị.

- Về hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính: Tập trung đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, điển hình là: Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư trên địa bàn thành phố; thực hiện việc ứng dụng tin học trong khâu tiếp nhận các loại văn bản, tài liệu do Thành ủy, UBND thành phố phát hành qua hệ thống Cổng thông tin điện tử. Ứng dụng, sử dụng mạng nội bộ trên toàn quốc trong việc thống kê số liệu tai nạn giao thông, phục vụ kịp thời công tác đánh giá, chỉ đạo trên lĩnh vực TTATGT. Thực hiện việc trao đổi thông tin qua mạng nội bộ (mạng LAN) với các lực lượng trực thuộc Công an tỉnh; phần mềm quản lý nhân hộ khẩu và đối tượng phục vụ công tác trong và ngoài ngành tại một số Công an phường. Thực hiện truyền báo số liệu khách nước ngoài, việt kiều qua đường truyền internet tại 21/21 Công an phường, xã phục vụ công tác quản lý khách nước ngoài, Việt kiều trên địa bàn đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi.

Với những kết quả nỗ lực trên, lực lượng Công an thành phố đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố./.

Hải Yến - CATP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung