Ngày 23/5/2018, UBND thành phố Quy Nhơn (trực tiếp là Trung tâm CNTT thành phố) hỗ trợ huyện An Lão tổ chức tập huấn, hướng dẫn đưa vào áp dụng phần mềm theo dõi tiến độ công việc cho các phòng ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Lão.

 

AL1

Đ/c Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế về công tác cải cách hành chính và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn theo Chương trình hành động của Huyện ủy An Lão về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Trong thời gian qua, UBND huyện An Lão đã giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan trực tiếp theo dõi, giám sát việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Tuy nhiên, phương pháp theo dõi được thực hiện bằng phương pháp thủ công, vì vậy hiệu quả đem lại chưa cao.

Do đó, để nâng cao hiệu quả việc theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyên giao cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. UBND huyện An Lão đã đề nghị UBND thành phố hỗ trợ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn UBND huyện An Lão. Sau thời gian xây dựng trên cơ sở thực trạng và nhu cầu của huyện An Lão đối với công tác ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước. Trung tâm CNTT trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND thành phố triển khai và tập huấn hướng dẫn đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi tiến độ công việc.

 

AL2

Quang cảnh buổi tập huấn hướng dẫn áp dụng phần mềm theo dõi tiến độ công việc

 

Phần mềm theo dõi tiến độ công việc do Trung tâm CNTT trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND thành phố xây dựng và hỗ trợ áp dụng rộng rãi đến các phòng ban, cơ quan, đơn vị của huyện An Lão sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất của các phòng ban, đơn vị và chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Sau thời gian áp dụng, UBND huyện An Lão sẽ tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để đề nghị tiếp tục nhân rộng triển khai thực hiện đến UBND các xã trên địa bàn.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung