Sáng ngày 21.3.2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Hương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thàn phố chủ trì hội nghị, đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, lãnh đạo UBND phường, xã và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính.

 

TKCCHC

 

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018; tham luận của các đơn vị, địa phương về: giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trong việc phát hành thông báo thuế cho công dân trên lĩnh vực cấp GCN QSD đất; những khó khăn và giải pháp phối hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác cấp GCN QSD đất trong thời gian đến; hiệu quả của việc áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử cấp phường và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; một số kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính ở địa phương và ý kiến tham gia của các địa biểu tham dự hội nghị đã đánh giá tổng quan, sâu sắc về những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính thành phố năm 2017; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; bài học kinh nghiệm và các vấn đề cần tiếp tục giải quyết để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong thời gian đến.
Theo kết quả báo cáo, trong năm 2017, thành phố tiếp nhận 21.262 hồ sơ (có 1.338 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3 thuộc lĩnh vực Lao động – TB&XH), trong đó hồ sơ đã giải quyết là 20.123 gồm 17.166 hồ sơ đúng hạn, 2.957 hồ sơ trễ hạn. Tổng số công việc trọng tâm được UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao cho các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã là: 752 việc, trong đó số việc giao các phòng ban, đơn vị xử lý là: 524 việc (đã xử lý hoàn thành đúng hạn là: 141 việc, xử lý hoàn thành trễ hẹn: 371 việc, chưa hoàn thành 12 việc), số công việc giao UBND các phường, xã xử lý là: 228 việc (đã xử lý hoàn thành đúng hạn là: 85 việc, xử lý hoàn thành trễ hẹn 138 việc, chưa hoàn thành 5 việc).
Kết quả thẩm định chỉ số CCHC năm 2017 đối với UBND các phường, xã, kết quả có 07 phường, xã đạt loại xuất sắc, 14 phường, xã đạt loại tốt; 03 đơn vị dẫn đầu là phường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngô Mây, Phường Lê Hồng Phong.
Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, trong năm 2017 khối cơ quan hành chính: biên chế năm 2017 giảm 02 (còn 147 biên chế) so với năm 2016; khối đơn vị sự nghiệp: giảm 05 (còn 2.563 biên chế) so với năm 2016. Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với 02 viên chức Đội trật tự đô thị thành phố.
Kết luận Hội nghị đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong năm 2017 và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018, cụ thể như sau:
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác cải cách hành chính; tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp
- Tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của Thành ủy về hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính nhà nước thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2015-2020; thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2018. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xem cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân
- Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thành phố và phường, xã, đặc biệt là cán bộ làm việc tại Bộ phận TN&TKQ.       
- Chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính gắn với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Tiếp tục lựa chọn, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và triển khai rộng rãi phần mềm Văn phòng điện tử cho cấp phường, xã.
Tại Hội nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng đã tặng giấy khen cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung