Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn tại Thông báo Kết luận số 51/TB-UBND ngày 22/01/2018 tại cuộc họp nghe Văn phòng HĐND&UBND thành phố báo cáo các phần mềm do Trung tâm CNTT thành phố xây dựng. Để việc triển khai áp dụng “Phần mềm theo dõi quản lý, giải quyết đơn thư tại UBND thành phố Quy Nhơn” có hiệu quả; Văn phòng HĐND&UBND thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính cho các phòng ban,
Ngày 11/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định phối hợp cùng Đài phát thanh và truyền hình Bình Định phỏng vấn Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố về kết quả ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn trong thời gian qua. * Thưa đồng chí, việc ứng dụng CNTT ở UBND thành phố Quy Nhơn đã được triển khai như thế nào trong thời gian qua?. Trong thời gian qua, thành phố Quy Nhơn luôn xác định ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ
Ngày 06/7/2017, UBND thành phố tổ chức họp nghe báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ cấp GCN QSD đất trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn, Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Tổ kiểm soát thủ tục
Đưa thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố Quy Nhơn (trong quý I/2017)
Sáng 05/4/2107 tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Chi cục thuế thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trung tâm CNTT thành phố tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Ứng dụng quản lý thuế qua website”
Kể từ ngày 01/4/2017, UBND thành phố chính thức đưa vào áp dụng phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 5.0 thay thế cho phần mềm một cửa điện tử phiên bản cũ (iDesk)
UBND thành phố Quy Nhơn triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng
Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn, hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến.
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/7/2016 thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy Quy Nhơn về hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020.
Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch   1. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh. Trong năm 2017, tiếp tục rà soát, đưa 100% các đầu việc của các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố vào tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và 40% đầu việc được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; tiếp tục đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 16-20% so với thời gian quy định;
Qua 05 năm triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, nền hành chính của tỉnh Bình Định đã có bước chuyển biến quan trọng theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo được lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa gắn với ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả đã tạo thuận lợi, giảm chi phí, tiết
Với mục đích nhằm phát động phong trào thi đua sáng tạo trong công tác cải cách hành chính để lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Tỉnh Đảng bộ Bình Định lần thứ XIX. Đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến vào công tác cải cách hành chính
THÔNG BÁOVề việc chuyển một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai giải quyết trong ngày vềVăn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh thành phố Quy Nhơn Thực hiện Công văn số 4651/UBND-KT ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.Theo đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định tại Công văn số 1569/VPĐK ngày 30/12/2016 về việc đề nghị chuyển một số thủ tục hành

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung