Sáng ngày 24/7/2017,  Ủy Ban kiểm tra Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 cho cán bộ cơ sở.

 

Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn và trên 140 đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Nội dung bồi dưỡng gồm những vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công tác kiểm tra Đảng; những điểm mới trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban chấp hành Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; những kinh nghiệm trong kiểm tra, giám sát và trao đổi thực tế về công tác tổ chức kiểm tra, giám sát trong Đảng tại đơn vị, địa phương. 

 

KTGS

Đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng

 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đảng hiện nay, mỗi cán bộ được tổ chức đảng giao nhiệm vụ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là đối với các đồng chí mới được giao nhiệm vụ sau đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 nắm vững nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm tra, giám sát để vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, trong quá trình truyền đạt nội dung cho lớp cần chú ý đi sâu liên hệ giữa lý luận và thực tiễn; hướng dẫn, cung cấp những quy định mới và giải đáp cụ thể những vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay ở cơ sở.

Lớp học được tổ chức trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt, trao đổi 5 chuyên đề về: Những nội dung chủ yếu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Giải quyết tố cáo đối với đảng viên; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng. Qua lớp học giúp các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nâng cao năng lực, chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hưng: VPTU              

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung