Sáng 20/7/2017, tại Nhà khách 28 Nguyễn Huệ, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ chủ chốt của thành phố. Dự và chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; các đồng chí nguyên là: Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp thành phố; các đồng chí Trưởng và Phó các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận, hội đoàn thể và lãnh đạo hội đặc thù thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV, Bí thư, Phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy; các đồng chí UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo đảng ủy các phường, xã; lãnh đạo, phóng viên Đài Truyền thanh thành phố dự và đưa tin.

 

TW5 1

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn triển khai nghị quyết

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn quán triệt và triển khai những nội dung trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), gồm:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

TW5 2

Quang cảnh hội nghị

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần này giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết lần này sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch cá nhân phải tập trung làm rõ nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những vấn đề cơ bản, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết. Đặc biệt là về các biện pháp, giải pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

Linh_VPTU                   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung