Chiều ngày 15/6/2017, UBND TP Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật an toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật Báo chí năm 2016. Thành phần tham dự Hội nghị có đại biểu Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể thành phố; Đại biểu Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã; Đại biểu công chức Tư pháp - hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội, cán bộ Đài truyền thanh các phường, xã.

luat bao chi 2

Ảnh: quang cảnh hội nghị.

Hội nghị phổ biến Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật Báo chí năm 2016 nhằm phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố và phường, xã về những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật Báo chí năm 2016 vừa được Quốc hội ban hành, sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, làm tiền đề để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến một cách sâu rộng nội dung các văn bản luật này đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

luat bao chi 1

Ảnh: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trên ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Phát huy tính chủ động, sáng tạo để tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật này bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, giúp cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn dễ tiếp cận, nắm bắt, tìm hiểu và thực hiện./.

Nhật Nguyên - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung