Sáng ngày 23/5/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016 và quý I năm 2017 của UBND phường Ngô Mây.

image001

Đoàn giám sát làm việc tại UBND phường Ngô Mây

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Quản lý đô thị, phòng Nội vụ, Đội kiểm tra trật tự đô thị, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND phường Ngô Mây báo cáo tình hình tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016 và quý I năm 2017; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của UBND phường Ngô Mây. Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua UBND phường Ngô Mây đã có nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; tích cực trong việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường…góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, UBND phường khắc phục khó khăn, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của địa phương để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung