Sáng ngày 18/5/2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác của phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn.

gs1

                                            Đoàn giám sát làm việc tại phòng Kinh tế thành phố

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác của phòng, công tác quản lý các chợ trên địa bàn thành phố; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của phòng Kinh tế thành phố. Đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua phòng Kinh tế thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí đề nghị phòng trong thời gian đến từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của phòng để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung- VP

                  

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung