Quyết tâm thực hiện thắng lợi Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; sáng ngày 12/01/2022, UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tổng kết công tác cải cách hành chính; tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

ubndtp12012022001

Tại Hội nghị, thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Công Vịnh đã trình bày dự thảo Quyết định của UBND thành phố về ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; trong đó nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, vì vậy UBND thành phố dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thực hiện đồng bộ các giải pháp kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022”. Đồng thời, Hội nghị cũng đã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính; tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

ubndtp12012022002

Nhằm triển khai cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, Hội nghị đã tập trung tham luận, thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian đến như: (1) Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; (2) Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường GPMB, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và phát triển quỹ đất trong năm 2022; (3) Giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 20/5/2021 của Thành ủy về “Phát triển kinh tế biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch vụ, du lịch biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2025” (đối với lĩnh vực dịch vụ, kinh tế biển), đồng thời phấn đấu xã Nhơn Hải, Nhơn Châu hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022; (4) Giải pháp nâng cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; (5) Giải pháp triển khai thực hiện tốt công tác trật tự đô thị, quản lý đất đai, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại phường, xã.

ubndtp12012022003

ubndtp12012022004

ubndtp12012022005

ubndtp12012022006

Hội nghị đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân và phát động phong trào thi đua năm 2022 với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm 2022, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lương vũ trang và người lao động toàn thành phố phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, kỹ cương, sáng tạo, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin, ảnh: Dũng Nguyễn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung