Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thông báo về việc bổ sung văn bằng đối với thí sinh tốt nghiệp thạc sĩ đợt xét tuyển đặc cách viên chức ngàng giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2016

Thực hiện Công văn số 455/SNV-CBVC ngày 07/4/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc rà soát, kiểm tra và thông báo bổ sung văn bằng đối với thí sinh tốt nghiệp thạc sĩ đợt xét tuyển đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 (Có phô tô kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn thông báo bổ sung văn bằng đối với thí sinh tốt nghiệp thạc sĩ đợt xét tuyển đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2016, một số nội dung, như sau:

1. Đối với các thí sinh tốt nghiệp thạc sĩ đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, có bằng thạc sĩ sau thời điểm kết thúc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nộp bổ sung: Bản sao Bằng thạc sĩ; Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đã được các cơ sở đào tạo cấp cho học viên.

Danh sách các thí sinh nộp bổ sung: Bản sao Bằng thạc sĩ; Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ được thông báo đến cho các thí sinh và đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố Quy Nhơn http://quynhon.gov.vn; niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn.

2. Thời hạn thí sinh nộp bổ sung Bằng thạc sĩ, Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ về Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn (qua phòng Nội vụ thành phố Quy Nhơn; địa chỉ: Số 30 đường Nguyễn Huệ, Lầu 6, Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn) chậm nhất ngày 14/4/2017; quá thời hạn nêu trên thí sinh không nộp đầy đủ văn bằng coi như không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn thông báo để thí sinh được biết./.

Tải danh sách đính kèm

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung