Sáng 27/12/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Quy Nhơn đã tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự lần thứ 2 – năm 2022 để triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Ngô Hoàng Nam - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã.

Theo Kế hoạch năm 2022, thành phố Quy Nhơn được tỉnh giao chỉ tiêu dự kiến 373 công dân, trong đó có 325 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 48 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND. Để triển khai thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ CAND năm 2022 đạt hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu giao, thành phố đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, phân công các thành viên phụ trách công tác tuyển quân tại các phường, xã. Đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện. Hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương thực hiện thống nhất, bài bản, chặt chẽ các khâu, các bước; nhất là chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố đạt 95,2%.

HĐND29122021

Quang cảnh cuộc họp

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, tập trung vào các vấn đề: giải pháp quản lý nguồn tại địa phương; biện pháp xử lý các trường hợp chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, …

Thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn tiếp tục đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân đến Nhân dân bằng nhiều hình thức; Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND; thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, các bước đảm bảo công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Nhất là tổ chức rà soát, đảm bảo 100% tân binh được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đi đôi với đó, kết hợp làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội để đảm bảo giao quân năm 2022 đủ chỉ tiêu, có chất lượng theo phương châm “tròn khâu”, “tuyển người nào chắc người đó”./.

Tin, ảnh: Phước Dũng.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung