Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021, ngày 24/11/2021, tại phòng họp Trung tâm Hành chính thành phố, Thường trực HĐND thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của phòng Kinh tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố. Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn giám sát, các đồng chí là lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, Ban thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố là thành viên.

vanphong26112021

Đ/c Đặng Mạnh Cường – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP kết luận

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đề cương giám sát; ý kiến tham gia của các thành viên dự buổi giám sát, đồng chí Đặng Mạnh Cường đã phát biểu kết luận buổi giám sát, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đồng chí đề nghị trong thời gian đến phòng Kinh tế thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung