Ngày 07/4/2021, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV lần thứ 5. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự Hội nghị: đại diện các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên UBKT Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, Mặt trận, Hội, đoàn thể thành phố; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy.

 HNTULT057042021

Quang cảnh hội nghị

HNTULT057042021001

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 của Đảng bộ thành phố. Trong quý I năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế trong tỉnh và thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế thành phố tiếp tục phát triển. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân thành phố tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

HNTULT057042021002 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn đã nhấn mạnh: Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án di dời các doanh nghiệp, cơ sở ở Cụm Công nghiệp Quang Trung vào sản xuất tại Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuân sau khi UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động các chợ theo hướng an toàn, văn minh, giai đoạn 2021-2025. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động "Phát triển kinh tế biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch vụ, du lịch biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2025". Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tiếp tục xây dựng các xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh, phấn đấu xã Nhơn Lý hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong tháng 9/2021. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án thu ngân sách năm 2021. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm cân đối chi ngân sách. Tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách phục vụ cho đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động “Tăng cường chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, truyền thanh, thể dục - thể thao; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố; kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố, HĐND các phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát phong trào, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng nòng cốt. Phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ, Đại hội Hội Chữ Thập đỏ cấp cơ sở và thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các hoạt động nhân đạo, từ thiện./.

Linh_VPTU                             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung