Sáng ngày 01/4/2021, tại Trung tâm hành chính thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Phương Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 của thành phố. Dự Hội nghị, tại điểm cầu thành phố có đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đồng chí Ủy viên UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; tại điểm cầu phường, xã có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND 21 phường, xã.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I của thành phố Quy Nhơn có nhiều khởi sắc, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 9.047,9 tỷ đồng, tăng 13,1%; giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 222,5 triệu USD, tăng 20,9%, giá trị kim ngạch nhập khẩu ước đạt ước đạt 45,2 triệu USD, giảm 4,5%, hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 3 triệu tấn, tăng 6,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 8.867,1 tỷ đồng, tăng 13,1%. Đặc biệt công tác thu ngân sách của thành phố trong quý I đạt tỷ lệ cao nhất trong 5 năm gần đây, cụ thể: ước thực hiện được 521,83 tỷ đồng, đạt 27,77% kế hoạch (trong đó Chi cục thuế thành phố ước thu được 219,98 tỷ đồng, đạt 26,68%; Cục thuế ước thu được 301,86 tỷ đồng, đạt 28,61%). Tiền sử dụng đất ước thu được là 153,15 tỷ đồng, đạt 34,03; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước thu được 433,59 tỷ đồng, đạt 28,88%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân thành phố cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu được giao (371 thanh niên); trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao.

 TrucbaoQuy12021001

Đ/c Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã trong thời gian vừa qua, yêu cầu thời gian tới tiếp tục phát huy những lợi thế, kết quả đạt được và triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2021 để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giao. Đồng thời triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

- Tăng cường chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách theo Đề án đề ra, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn. Đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm các nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển của thành phố. Phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch - dịch vụ; đẩy mạnh phát triển ngành nông, lâm ngư nghiệp. Vận động ngư dân tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ; gắn nuôi trồng, đánh bắt với chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch của thành phố Quy Nhơn trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát triển du lịch của địa phương.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 16/10/2020 của Thành ủy Quy Nhơn về “Tăng cường chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố”; khẩn trương thi công hoàn thành các công trình: Công viên biển Xuân Diệu, khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng)... Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn xã Nhơn Châu và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã Nhơn Hải, Nhơn Lý. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh “Xanh – Sạch – Đẹp” trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường, tăng cường kiểm tra để xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và các cơ sở sản xuất.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn. Tiếp tục xử lý nghiêm đối với các số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, nhất là quảng cáo rao vặt cho vay nóng, tín dụng đen. Thực hiện tốt theo kế hoạch năm học theo điều chỉnh của cơ quan chuyên môn, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021; triển khai thực hiện tốt Đề án tổ chức học 02 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình. Tăng cường công tác ra quân tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ xin ăn nhằm đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện các bước theo quy định đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn; tập trung triển khai kế hoạch nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các hoạt động thanh tra theo Kế hoạch năm 2021 trên các lĩnh vực hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ cường, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.

Dũng Nguyễn-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung