Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn) vẫn triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi trên thành phố Quy Nhơn, đến ngày 28/02/2021 tổng dư nợ đạt 230.123 triệu đồng tăng 11.896 triệu đồng so với đầu năm, đã tạo điều kiện cho 7.051 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

vay032021001

Phiên giao dịch tại điểm giao dịch phường, xã

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã kịp thời phân bổ kế hoạch tăng trưởng tín dụng, chỉ tiêu kế hoạch huy động tiền gửi tiết kiệm năm 2021 cho các xã, phường triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn) phối hợp với các xã, phường và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên rà soát, giải ngân cho vay, xử lý nợ, thu lãi, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng được sử dụng đúng mục đích.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung