Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành phố Quy Nhơn nói riêng, do đó việc hỗ trợ người dân duy trì cuộc sống, vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh là một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của lãnh đạo thành phố.

Chính phủ đã sớm ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên nguyên tắc hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời, hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch. Theo đó, có 07 nhóm đối tượng chính được hỗ trợ, gồm: người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19; người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2020; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019.

Để thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và theo các quy định, ngày 16/4/2020, UBND thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, kịp thời chỉ đạo UBND các phường, xã khẩn trương triển khai công tác rà soát, khảo sát thông tin, trên nguyên tắc đầy đủ, chính xác, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tượng theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng thời, giám sát chặt chẽ việc chi hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Thành phố sẽ tập trung triển khai công tác hỗ trợ đến người dân trong thời gian sớm nhất nhằm chia sẻ, động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Mỹ Nhung -VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung