Ngày 15/01/2020, UBND thành phố ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; UBND thành phố Quy Nhơn thông báo như sau:

1. Nghỉ Tết: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố được nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23/01/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (nhằm ngày 29 tháng Chạp, năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng, năm Canh Tý).

2. Treo Quốc kỳ: Ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy định; các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thành phố treo Quốc kỳ từ chiều ngày 22/01/2020 đến hết ngày 27/01/2020 (nhằm ngày 28 tháng Chạp, năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng, năm Canh Tý).

UBND thành phố thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và có kế hoạch bố trí người trực, bảo vệ tại cơ quan mình trong ngày nghỉ Tết nêu trên.

Hoàng Lâm - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung