Sáng ngày 14/01/2020, UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các biện pháp, giải pháp phát triển KT- XH năm 2020 và tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN thành phố; các đồng chí đại biểu lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; các Ban HĐND; các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Hội đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã.

 

T20 1

Đ/c Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố trao cờ thi đua của Thủ tướng cho 02 tập thể 

 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thay mặt UBND thành phố thông qua Quyết định ban hành một số chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực và đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản: tăng trên 4,3%; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN: tăng trên 12,5%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ: tăng trên 14,1%; giá trị kim ngạch xuất khẩu: 750 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn thành phố: 2.640,08 tỷ đồng (Trong đó: Chi cục thuế thành phố quản lý thu 1.678,78 tỷ đồng; đã bao gồm quản lý thu tiền sử dụng đất: 450 tỷ đồng); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: giảm còn dưới 5,5%; tỷ suất sinh: duy trì mức sinh thay thế; tỷ lệ hộ nghèo: giảm 0,06%; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

 

T20 2

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố 

trao Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Văn phòng HĐND&UBND thành phố

 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Các đơn vị, địa phương báo cáo tham luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP – AN của thành phố trong năm 2020.

Tại Hội nghị UBND thành phố đã trao Huân chương lao động hạng nhất cho tập thể Văn phòng HĐND&UBND thành phố, cờ thi đua của Thủ tướng cho 02 tập thể thành phố trong năm 2019; đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá, biểu dương những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2019; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, yếu kém và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục , tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đồng tâm, năng động sáng tạo, vượt qua các khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phát biểu kết luận bế mạc Hội nghị đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố thay mặt UBND thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng thời đề nghị HĐND, UBMTTQVN thành phố, các hội đoàn thể thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cho hoạt động quản lý nhà nước từ thành phố đến phường, xã đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ - công chức – viên chức; hội viên, đoàn viên; các lực lượng vũ trang; các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Xuân Thoại: VP                     

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung