Sáng ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin cung lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin cung lao động của thành phố, lãnh đạo UBND và cán bộ văn hóa xã hội cùng 151 điều tra viên là Trưởng/Phó khu phố/thôn của 21 phường, xã trên địa bàn thành phố.

TTTT082019002

Hội nghị tập huấn thu thập, cập nhật cung lao động năm 2019

Đồng chí Võ Bường – Phó Trưởng phòng Lao động – TB&XH thành phố triển khai kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin cung lao động năm 2019, hướng dẫn điều tra viên cách thu thập và cập nhật các thông tin vào sổ cung lao động. Theo đó, đối tượng thu thập, cập nhật thông tin là những người đủ 15 tuổi trở lên và tất cả các hộ gia đình có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại 21 phường, xã trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện rà soát, cập nhật danh sách và chỉ đạo ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ sự thay đổi: đối với hộ gia đình cập nhật hộ mới chuyển đến/chuyển đi, hộ mới tách hộ/nhập hộ; đối với thành viên trong hộ gia đình cập nhật thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên mới nhập vào hộ gia đình, người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết, người trong hộ vừa đủ 15 tuổi, các biến động về độ tuổi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, việc làm, nơi làm việc…

Công tác thu thập, cập nhật thông tin cung lao động hàng năm là công việc rất quan trọng, việc thu thập, cập nhật định kỳ những biến động thông tin về lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế của từng địa bàn, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm, quản lý và phat triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động./

Hoàng Thúy – P.LĐTBXH TP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung