Chiều ngày 15/7/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Quy Nhơn tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các thành viên trong Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Quy Nhơn.

ngnahang072019

Quang cảnh Hội nghị

Trong quý II/2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Quy Nhơn đã phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể  thành phố, UBND các phường, xã, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tập trung triển khai các giải pháp trong chỉ đạo kịp thời giải quyết nhu cầu vay vốn của nhân dân. Tính đến 31/6/2019, tổng dư nợ thực hiện là 159.526 triệu đồng; doanh số thu nợ 29.395 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 159.526 triệu đồng/7.198 hộ/191 Tổ TK&VV.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình giám sát năm 2019; thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), kiện toàn các tổ TK& VV có hoạt động yếu kém, sáp nhập các tổ TK&VV nhỏ lẻ.

Các thành viên Ban đại diện đã tập trung thảo luận đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, giải pháp xử lý nợ xấu, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho vay và thu nợ quá hạn của các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố trong thời gian qua; đồng chí đề nghị trong thời gian đến, các phòng, ban, hội đoàn thể thành phố có liên quan và UBND các phường, xã, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn) thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; tập trung thực hiện các mục tiêu giảm nợ xấu, lãi tồn đọng, nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác thông qua các tổ chức Hội, đoàn thể; tăng cường công tác tuyên truyền người dân tham gia hoạt động gửi tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội; tăng cường công tác giải ngân, thực hiện cho vay đúng đối tượng, có sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của người dân đảm bảo hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung