Sáng ngày 18/9/2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ làm công tác giảm nghèo của phường, xã và gần 200 điều tra viên.

Tại Hội nghị, các điều tra viên được hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và cập nhật thông tin quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

hn1892018 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quy Nhơn

Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh Chương trình mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là đòi hỏi cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ có tầm chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Kết quả điều tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018 và giai đoạn 2016-2020, đồng thời là cơ sở để các cấp đề ra những định hướng, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo một cách hợp lý, đảm bảo đạt được chỉ tiêu Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy Quy Nhơn về công tác giảm nghèo bền vững thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 05/5/2016 của UBND thành phố Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra. Đồng chí đề nghị điều tra viên của các phường, xã cần tập trung lắng nghe; đọc và nghiên cứu kỹ các nội dung hướng dẫn về quy trình và cách sử dụng các phiếu, biểu mẫu áp dụng cho phương pháp đo lường nghèo đa chiều có trong tài liệu; lãnh đạo UBND các phường, xã cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 tại địa phương phải tiến hành từng bước, đúng quy trình, đúng thời gian, đảm bảo thật sự khách quan, chính xác và đầy đủ, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo của toàn thành phố.

Mỹ Nhung – VP     

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung