Ngày 06/9/2018, tại UBND xã Phước Mỹ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ kiểm tra 592 đã tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương của Đảng ủy xã Phước Mỹ

 xpmc

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp

Tham dự buổi kiểm tra có Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 592-QĐ/TU ngày 16/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Mỹ.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Mỹ đã báo cáo kết qủa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng ủy xã Phước Mỹ; ý kiến tham gia của các thành viên Tổ kiểm tra 592; thành viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Mỹ báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đã kết luận, trong thời gian qua Đảng ủy xã Phước Mỹ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và các chính sách an sinh xã hội. UBND xã đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả công tác cải hành chính và đảm bảo an sinh hội ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính có lúc có nơi chưa được đầu tư đúng mức; việc phối hợp và thực hiện giữa chính quyền, các hội, đoàn thể có lúc,     có việc chưa được đồng bộ nên công tác an sinh xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, vẫn còn một bộ phận nhân dân trong xã đời sống còn gặp khó khăn. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Đảng ủy xã Phước Mỹ cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách an sinh xã hội, đưa xã Phước Mỹ ngày càng phát triển vững mạnh.

   Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung