Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Sáng 31/7/2018, tại Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy tổ chức công bố các Quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt thành phố.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức, Văn phòng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa – UVBTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Đỗ Thị Thu Ba – Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.

cb001

Đ/c Bí thư Thành ủy trao Quyết định về công tác cán bộ

cb002

Đ/c Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ

Theo Quyết định số 578-QĐ/TU ngày 25/7/2018 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ; Quyết định số 579-QĐ/TU ngày 25/7/2018 về việc phân công cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn cụ thể: đồng chí Đỗ Thị Thu Ba – Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố được điều động về công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và giữ chức vụ Phó Trưởng ban kể từ ngày 01/8/2018; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa – UVBTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố kể từ ngày 01/8/2018./.

Linh_VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung