Xuất phát từ nhu cầu thực tế về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của UBND thành phố Quy Nhơn năm 2018 và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; qua đó, giúp Công ty tăng cường công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp và thực hiện đảm bảo tiến độ, xử lý nhanh các nhiệm vụ UBND thành phố giao.

Để nâng cao hiệu quả việc theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn giao cho các đơn vị trực thuộc và nhu cầu nâng cao chất lượng công việc của Công ty; Trung tâm CNTT trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND thành phố triển khai và tập huấn hướng dẫn đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi tiến độ công việc.

IMG 20180721 081101

Quang cảnh buổi tập huấn hướng dẫn áp dụng phần mềm theo dõi tiến độ công việc

 Phần mềm theo dõi tiến độ công việc do Trung tâm CNTT trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND thành phố xây dựng và hỗ trợ áp dụng rộng rãi đến các phòng ban, đơn vị của Công ty CP công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng công việc của Công ty, các nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị và chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Công ty.

Hoàng Lâm-VP      

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung