Chiều ngày 11/7/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Quy Nhơn tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các thành viên trong Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Quy Nhơn.

 nhcs

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã tập trung triển khai các giải pháp trong chỉ đạo nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân. Tính đến 30/6/2018, tổng dư nợ thực hiện là 142.771 triệu đồng, đạt 96,2% so với kế hoạch giao (tăng 5,31 %); doanh số cho vay đạt 29.582 triệu đồng/1.231 hộ; doanh số thu nợ 22.336 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 142.771 triệu đồng/7.136 hộ/194 Tổ TK&VV, đạt 95,97% so với kế hoạch giao.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội đã tăng cường công tác kiểm tra và thu hồi có kết quả về nợ quá hạn; 06 phường, xã trên địa bàn thành phố không còn nợ quá hạn; thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), kiện toàn các tổ TK& VV có hoạt động yếu kém, sáp nhập các tổ TK&VV nhỏ lẻ.

Các thành viên Ban đại diện đã tập trung thảo luận đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, giải pháp xử lý nợ xấu, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho vay và thu nợ quá hạn của các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018, nợ quá hạn giảm dần, kịp thời giải ngân các nguồn vốn, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Ngân hàng Chính sách xã hội cần tăng cường phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND các phường, xã thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, thực hiện cho vay đúng đối tượng, giải ngân nguồn vốn đảm bảo đạt kế hoạch giao; tập trung thực hiện các mục tiêu giảm nợ xấu, phấn đấu cuối năm 2018 có 08 phường, xã trên địa bàn thành phố không còn nợ quá hạn; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV; nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác thông qua các tổ chức Hội, đoàn thể; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của hộ vay đảm bảo hiệu quả, góp phần xóa nghèo bền vững.

  Mỹ Nhung-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung