BTV Thành đoàn Quy Nhơn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố vừa tổ chức khai mạc “Lớp bồi dường lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2018”.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 130 học viên là Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên BTV Đoàn phường, xã và các chi đoàn thuộc các cơ sở Đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trong thời gian 4 ngày (ngày 2,3 và ngày 9,10/5/2018), các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, học viên còn được quán triệt nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên để năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tập huấn một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn…

bdllct 2

Qua lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và những kỹ năng cơ bản cần thiết để vận dụng tốt vào thực tiễn công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị./.

Phương Thảo

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung