(07/08/2015): Ngày 6.8, UBND phường Nhơn Bình đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ cho cán bộ chủ chốt từ phường đến khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Luật Tiếp công dân gồm 9 chương 36 điều quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân. Ngoài ra, Luật cũng quy định việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tiếp người nước ngoài đến tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện như đối với tiếp công dân. Để Luật Tiếp dân đi vào thực tiễn, ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. Qua hội nghị lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân nắm vững hơn các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân. Từ đó, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, góp phần hạn chế các vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp./.   

Phi Hùng

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung