Sáng 17/05, UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lê Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định; lãnh đạo các phòng ban liên quan và các đ/c lãnh đạo UBND các phường, xã cùng các đ/c cán bộ, công chức địa chính làm công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe các báo cáo viên nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố; các học viên được được tìm hiểu, nghiên cứu  Nghị định số 01 ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Thông tư số 33 ngày 29/09/2017 của Bộ tài nguyên môi trường về việc Sữa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

datdai

Quang cảnh buổi tập huấn

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận những vấn đề cơ bản về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố trong việc xác nhận vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sự phối hợp giữa đơn vị tư vấn với Ủy ban nhân dân các phường, xã trong việc rà soát thống kê khối lượng công việc, lập kế hoạch thi công hàng tuần để đảm bảo thực hiện công việc có hiệu quả.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho các học viên nắm vững quy trình nghiệp vụ kê khai đăng ký đất đai, xây dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố./.

Ngọc Phước                            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung