UBND thành phố vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định phương thức đầu tư ngầm hóa hệ thống lưới điện và cáp thông tin tuyến đường An Dương Vương.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2017, nhằm tạo mỹ quan đô thị, góp phần phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương giao UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện ngầm hóa hệ thống lưới điện và cáp viễn thông tuyến đường An Dương Vương.

Ngày 23/02/2018, Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam có văn bản đề xuất thực hiện dự án nêu trên theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP). Quy mô thực hiện sẽ hạ ngầm hóa toàn bộ hệ thống lưới điện, cáp thông tin tuyến và thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hiện có bằng đèn LED trên tuyến đường An Dương Vương với chiều dài khoảng 1,68km. Tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 48 tỷ đồng.

Theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về hướng dẫn sơ bộ lựa chọn dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tác thì thẩm quyền phê duyệt dự án là UBND cấp tỉnh.

ngam

Ngoài ra, cũng theo nội dung báo cáo của UBND thành phố, do hiện nay nhà đầu tư chưa xác định rõ quỹ đất để thanh toán nên chưa thể đánh giá cụ thể tính khả thi của dự án khi thực hiện theo hình thức PPP; đồng thời tổng mức đầu tư dự kiến của dự án không quá lớn nên có thể thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với cơ chế ngân sách thành phố 50%: ngân sách tỉnh 50%./.

Tấn Công -VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung